.

نام مجموعه : نوبري (ميلاد)

نام مدیریت :

زمینه فعالیت : توليد پوشاک کار

پست الکترونیک :

وب سایت :

تلفن :  66403505

9121342247

 

نشانی : ایران - تهران -منطقه 11 - امام خميني - نرسيده به خيابان ولي عصر - پ. 25

تولید پوشاک کار.