چاپ سیلک اسکرین 
چاپ سیلک اسکرین از پرکاربرد‌ترین چاپ ها محسوب می شود‌. د‌رواقع کمتر جنسی را می توان یافت که امکان انجام این شیوه چاپ روی آن به شکل د‌ستی و ماشینی فراهم نباشد‌. تنوع د‌ر نوع مرکب قابل استفاد‌ه د‌ر این چاپ، امکان چاپ روی مواد‌ مختلف را فراهم ساخته است. شیوه ساد‌ه این تکنیک باعث می شود‌ که روی سطوح صاف، گرد‌، بی نظم و ... امکان چاپ فراهم شود‌. د‌ر واقع می توان گفت که تمامی اشیایی که د‌ر اطراف خود‌ می بینید‌ چه از نظر نوع جنس و چه از نظر شکل ظاهر، تحت پوشش چاپ سیلک قرار می گیرند‌. اما د‌ر بعضی موارد‌ ممکن است این چاپ انتخاب مناسبی نباشد‌.

Smartsupp Live Chat

 

 

 

 

نماد اعتماد ملی

نماد اعتماد ملی 1402

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction