.

 

عايقكاري چيست؟

مقصود از عايق كاري در كارهاي ساختماني ، بطور عام ، جلوگيري كردن از نفوذ عامل يا عواملي از خارج به  داخل و يا داخل به خارج از ساختمان مي باشد. با توجه به اهميت و گستردگي عايق كاري براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به قسمتهاي مختلف ساختمانها هر موقع كه جمله عايق كاري بطور مطلق بيان مي شود مقصود عايق كردن ساختمان از نفوذ آب و رطوبت است . چنانچه مقصود از عايق كاري جلوگيري از نفوذ عوامل ديگري ، نظير صوت يا حرارت ، باشد جمله عايق كاري با پسوند مربوط بكار برده مي شود ، مثلا عايق كاري حرارتي و يا عايق كاري صوتي .
در اين فصل تنها به عايق كاري در مقابل نفوذ آب و رطوبت به قسمتهاي مختلف ساختمانها ، كه ممكن است بطرق مختلفي صورت گيرد ، پرداخته مي شود. با توجه به اينكه نفوذ رطوبت به قسمتهاي مختلف ساختمانها ، نظير ديوارها و سقفها ، از راههاي مختلفي ممكن است انجام شود و همچنين با توجه به اينكه نحوه جلوگيري از نفوذ رطوبت به آن قسمتها با هم تفاوتهائي خواهند داشت ، طرق مختلف عايق كاري قسمتها و اجزاي مختلف ساختمانها را جداگانه مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.

Smartsupp Live Chat

 

 

 

 

نماد اعتماد ملی

نماد اعتماد ملی 1402

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction