جنس:

 از جنس فولاد با پوشش قلع و يا بدون  پوشش قلع ميباشد. ورقهاي فلزي با پوشش داراي حداقل ميزان    2/8گرم در متر مربع  در هر سطح قلع بوده و ضخامت آن  حداقل    0/245ميلي متر است.

در صورتيكه ضخامت ورق از  0/26ميلي متر بالاتر باشد بايد از  T 3  (تمپر  3  ) استفاده گردد. در ضخامتهاي پايين تر از    0/26ميلي متر ميتوان از   T3ياT4   (تمپر   4) استفاده نمود.

انواع:

درب های تاجی به در سه نوع پايه بلند و پايه متوسط و پايه كوتاه  ساخته ميشود. تشتك پايه بلند  به تشتك هائي می‌گويند که  بلندي آن  0/13±  6/9ميلي متر و قطر خارجي آن 0/2± 32/1ميلي متر باشد. تشتك پايه متوسط به  تشتك هائي گفته مي شود كه بلندي آنها  0/15±  6/75ميلي متر و قطر خارجي آن 0/2±  32/1ميلي متر باشد. و تشتك پايه كوتاه به  تشتك هائي گفته مي شود كه بلندي آن  0/13±  5/8ميلي متر و قطر خارجي آن 0/1±  32ميلي متر باشد.

تعداد كنگره يا دندانه  در انواع تشتك هاي فلزي  21 عدد مي باشد.

لايه آب بندي داخل تشتك

به منظور آب بندي يا غير قابل نفوذ شدن  كامل در بطري بايد از لايه آب بندي استفاده  شود. جنس لايه  آب بندي ازپلي اتيلن و يا چوب پنبه همراه با پوشش مجاز است.

از لايه هاي پلاستيكي مجاز ديگر طبق استاندارد بهداشتي پلاستيك هاي مجاز مورد مصرف در بسته بندي مواد غذايي (ضوابط شماره  2)نيز ميتوان استفاده نمود. لايه آب بندي مصرفي بايد حاوي مواد سمي نبوده و محتوي ظروف شيشه اي  و لايه آب بندي در محل تماس هيچگونه اثر متقابل بر روي يكديگر نبايد داشته باشند. چنانچه لايه آب بندي داراي پوشش ثانوي باشد، پوششها بايد كاملا يكنواخت بوده و منفذ و سوراخ نداشته باشد. پوشش ثانوي بايد در تمام سطح بطور كامل بر روي لايه آب بندي چسبيده باشد و در شرايط عادي نگهداري در زمان مجاز مصرف، نبايد از لايه جدا شود.

چسب مورد مصرف در ساخت چوب پنبه و نيز در صورتيكه بمنظور چسباندن  به سقف در استفاده  ميشود بايد بدون اثر و غير سمي باشد.

چوب پنبه بايد از نوع دوبار ساخته شده  از خرده چوب پنبه با درجه كيفيت  بالا باشد. جدول شماره 2- ابعاد پولك چوب پنبه هاي بكار گرفته شده در داخل تشتك ها را نشان مي دهد.

تكه هاي تشكيل دهنده لايه چوب پنبه بايد بوسيله چسب مناسب كاملا به يكديگر متصل شده بطوريكه در طول زمان  مصرف داراي استحكام لازم باشند.

پس از باز كردن  در بطري نبايد هيچگونه  اثري از پوشش ثانوي و يا چوب پنبه  بر روي دهانه بطري باقي بماند.

در صورتيكه لايه آب بندي مايع مورد استفاده قرار گيرد، بايد پس از نشاندن در داخل تشتك در دماي مناسبي بر حسب جنس لايه  در كوره پخته شود.

نحوه نشاندن  لايه آب بندي در داخل تشتك ها معمول بدو طريق انجام ميگيرد.1- نشاندن لابه آب بندي بصورت دو نوار كامل حلقوي كه لبه بطري بطور كامل بين  آنها قرار ميگيرد. سطح مياني آن نيز بايد بوسيله لايه  پوشانده شود.2-  نشاندن لايه  آب بندي بصورت يكنواخت  و گسترده  در سطح داخلي تشتك

وزن لايه آب بندي بكار رفته در صورتيكه  از جنس فوم باشد بميزان  حداقل  220ميلي گرم وزن خشم  و اگر يكنواخت  و بدون حالت فوم باشد حداقل  350ميلي گرم بايد باشد.

لاك (لعاب)

سطح داخل و خارج تشتك فلزي بايد با پوشش لاك مناسب پوشانده شود. از مشخصات اصلي لاك پوشانده شده در سطح داخل تشتك خاصيت چسبندگي لاك به لايه آب بندي است كه روي لاك قرار داده مي شود. مقاومت  در برابر كشش، شكننده نبودن لاك، مقاومت در برابر سايش و نيز مقاومت در برابر خراش از ديگر خواص اصلي لاك نشانده شده بر روي تشتك ها ميباشد. بطور كلي ويژگي هاي لاك هاي مصرفي بايد با  استاندارد  ملي ايران شماره 2455 مطابقت نمايد.

 

Smartsupp Live Chat

 

 

 

 

نماد اعتماد ملی

نماد اعتماد ملی 1402

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction